11.11.2022

Joki rakastaa jokaista soutajaa – The River Loves Every Rower

Miten taideteos syntyy? Jukka Takalon julkaisemattoman laulun syntyprosessi Iijoella on prototyyppi Delta Life -konseptista. How is a work of art created? Welcome to Iijoki! Subtitled in English.

Tämä video näyttää osan siItä prosessista, jossa taiteilija havainnoi maisemia ja sen tarinoita. Kuinka taiteilija suodattaa kokemaansa teoksiinsa ja tekee tehdyn näkyväksi käyttäen taiteen sekä median keinoja. Taideteos, tässä tapauksessa laulu, jatkuu median keinoin dokumentaariksi, jossa media on osa taiteellista ilmaisua. Taiteilija itse avaa vielä julkaisemattoman laulun taustoja, maisemien kauneutta, kipupisteitä ja kulttuurihistoriaa, sen syntymaisemissa Iijoella.

Taide on näkyväksi tekevää mediaa. Nähdyksi tuleminen on olemassa olemista. Kulttuuri syntyy kohtaamisista.

Jukka Takalo lähti vedenjakajan vaaroilta kohti merta vesireittejä pitkin syksyllä 2016. Syntyi ”Vaarojen laulut” -albumi, jonka jälkeen trilogian on ollut tarkoitus jatkua ”Jokivarsien laulut” -albumilla. Matka merelle on meneillään.
Oulun kulttuuripääkaupunki -hankkeen ja sittemmin saadun tittelin myötä Takalon oma albumiajatus joukkoistui vesireittiä pitkin eteneväksi tapahtumisen ja näkyväksi tekemisen Delta Life -kokonaisuudeksi. Delta Life on tiedettä, taidetta, kulttuurihistoriaa ja tapahtumista yhdistelevä konsepti. Matka, joka huipentaa kulttuuripääkaupunkivuoden Oulujoen suistossa elokuussa 2026.
Delta Life tekee kulttuuria ja elämää näkyväksi ja etsii taiteen ja median keinoin näkökulmia ja vastauksia aikamme ja tulevaisuuden haasteisiin sieltä, minne tiede ja tutkimus ei välttämättä yksin näe.

Pohjoinen kulttuurivirta on Delta Lifen näkyväksi tekevä yksikkö. Pohjoisesta maailmaa katsova kulttuurikanava ja väylä näkyä ja tulla nähdyksi pohjan periltä maailmalle ja takaisin.

How is a work of art created? This video shows part of the process in which the artist observes the landscape and its stories and filters his experiences into his works. The process and result are made visible using the means of art and media.

In this case media is part of the artistic expression. The artist himself opens the backgrounds of the yet unpublished song. The beauty of the landscapes is visible, difficult subjects are discussed and cultural history is present.

Art is a visible media. To be seen is to exist. Culture is born from encounters.

In the fall of 2016 Singer-songwriter Jukka Takalo travelled from the watershed towards the sea along waterways. “Vaarojen laulut” (Songs of Hights) album was born, after which the trilogy was supposed to continue with the ”Songs of Rivers” album. The trip to the sea is underway.

As Oulu was elected European Capital of Culture 2026, Takalo’s idea of an album evolved into Delta Life entity. Delta Life is a concept that combines science, art, cultural history and events. Delta Life culminates on the delta of Oulu River in August 2026, the year Oulu is European Capital of Culture.
Delta Life makes culture and life visible.  It uses art and media to find perspectives and answers to the challenges of our time and future, in ways that science and research alone cannot necessarily find.

Pohjoinen kulttuurivirta digital media (northern culture stream) is the unit that makes Delta Life visible. A cultural channel looking at the world from the north, a way to see and to be seen.

Katso myös